Zamenhofa w getcie

Andrzej Sas  ·  Zamenhofa w getcie. Ten sam odcinek ale w kierunku południowym (od strony Pawiej).

Po prawej kamienica Zamenhofa 7 (przed skrzyżowaniem z Dzielną, przez kilka lat mieszkał tutaj patron ulicy Ludwik Zamenhof – obecnie nr 5), dalej Zamenhofa 5 gdzie aż do 1939 mieściło się kino “Promień”.

Po lewej numery parzyste: 14, 12 ,10, 8.

W głębi kamienice 5 i 7 ale przy ul. Nowolipki.

Pod nr 5 od 1905 r. istniała księgarnia hebrajska prowadzona przez Szenderowicza. Rozgłos kamienicy przyniosła czytelnia Breslera. Mieściła się na parterze oficyny w głębi mrocznego podwórka. Cieszyła się ogromnym powodzeniem i wiecznie była zatłoczona. W 1910 r. została przeniesiona do sąsiedniej kamienicy przy Nowolipkach 7.

Pod nr 7 przez 13 lat – od 9 października 1926 roku – znajdowała się redakcja ogólnopolskiej gazety dziecięcej “Mały Przegląd”.

Twórcą i redaktorem naczelnym był Henryk Goldszmit (Janusz Korczak).

W latach 1954 – 1970 mieszkalem na Zamenhofa 8 na czwartym pietrze.
Åren 1954 – 1970 bodde jag på Zamenhofa 8 på fjärde våningen.